Titulní foto
Pondělí 10.8.2020

Aktuality archiv

Ohlášky 30. neděle v mezidobí 27. října

  • Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí.
  • V pátek, na Slavnost Všech svatých budou v našem kostele mše svaté v 8 a v 17 hodin.
  • Dušičková pobožnost se bude konat v neděli 3. listopadu v 15 hodin na Městském hřbitově v Opavě.

 

Odpustky pro duše v očistci:

Na Slavnost Všech svatých a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek (stav milosti posvěcující, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění těchto podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.

 

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
  • V pátek 1. listopadu Slavnost Všech svatých.
  • V sobotu 2. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé.
  • Příští neděli je 31. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

Bohoslužby během července a srpna

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Úterý - sobota - 8:00

13.7., 13.8. a 15.8. také v 17:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185