Titulní foto
Pondělí 10.8.2020

Aktuality archiv

Ohlášky 28. neděle v mezidobí 13. října 2019

  • Dnes je 28. neděle v mezidobí. Děkujeme všem, kteří jste přispěli do sbírky na opravu kostela.
  • Klub sv. Anežky Vás srdečně zve na přednášku otce Petra Smolka na téma: "Boží lid, a ne klerikalismus", která se koná v úterý 22. října v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera.
  • Ve středu 16. října budou slouženy mše svaté v kostele sv. Hedviky v 6 a 7 hodin ráno. V kostele sv. Vojtěcha v tento den mše slouženy nebudou.
  • Zveme všechny děti od 2 do 6 let a jejich rodiče do scholičky. Scházíme se každý pátek v 16 hodin v pastoračním středisku. Zpíváme si, povídáme o víře, tvoříme a hrajeme si. Těšíme se na nové kamarády.
  • V pondělí 14. října Vás zveme na fatimskou pobožnost, kterou začneme v 7:15 společnou modlitbou růžence, bude následovat mše svatá.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V úterý 15. října památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
  • Ve středu 16. října slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska a naší diecéze.
  • Ve čtvrtek 17. října památku sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka.
  • V pátek 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty.
  • Příští neděle je 29. v mezidobí. Je to den modliteb za misie. Sbírka bude určena na světové misie.

 

Bohoslužby

Bohoslužby během července a srpna

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Úterý - sobota - 8:00

13.7., 13.8. a 15.8. také v 17:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185