Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha Svatého 9. června 2019

  • Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. Každý, kdo dnes navštíví náš kostel, přijme Tělo Páně a pomodlí se Otče náš, Věřím v Boha a modlitbu na úmysl Svatého otce, může získat plnomocné odpustky. Dnešní sbírka je určena na opravy kostela. Děkujeme všem, kteří jste přispěli.
  • Ve čtvrtek 13. řervna vás zveme na fatimskou pobožnost. Společnou modlitbu začneme v 16:15 rozjímáním tajemství svatého růžence, v 17 hodin bude mše svatá a po ní průvod se sochou Panny Marie.
  • Odpoledne vás srdečně zveme na oslavu farního svátku, kterou začneme v 15 hodin. Slavnost bude probíhat v prostorách kláštera a na zahradě. Prosíme, vezměte  s sebou na slavnost koláče nebo něco na občerstvení. Ceny do tomboly můžete přinášet buď předem do sakristie nebo přímo před slavností.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 10. června památku Panny Marie, Matky Církve.
  • V úterý 11. června památku sv. Barnabáše, apoštola.
  • Ve středu 12. června památku blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků.
  • Ve čtvrtek 13. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze a také svátek sv. Antonína z Padovy, kněze 1. řádu a učitele církve.

Příští neděli bude slavnost Největější trojice. Sbírka bude určena na diecézní charitu.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185